In het kader van de Wet ‘Kopen op Afstand’ heeft u na het doen van aankopen bij ons het recht op een bedenk periode van 14 dagen na aflevering van het product

(let op de uitzonderingen, zoals bedrukte of geborduurde kleding, die hieronder beschreven staan). De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van de benoemde voorwaarden. Binnen deze periode mag een product worden geretourneerd zonder opgave van reden, mits in 100% nieuwstaat. Als u iets dient te retourneren ontvangen wij graag van u een email, waarin u aangeeft wat u wenst te retourneren en daarnaast het ordernummer van uw bestelling. Ook vernemen wij graag of u het artikel wenst te ruilen voor een ander product uit ons assortiment of dat u het aankoopbedrag graag retour ontvangt. Na ontvangst van uw mail, mailen wij u de retourprocedure.

Het herroepingsrecht, dat hierboven beschreven is, geldt niet voor: 

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen (bedrukking/borduring van kleding) of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Retourzending

Indien het product niet naar wens is, is de verzending altijd voor rekening en risico van de verzender. In dit geval dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd). 


Mocht u door teammates een verkeerd product zijn toegezonden dan zullen de retourkosten uiteraard niet voor eigen rekening komen.

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of een aanmelding te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.